Лікар фізичної та реабілітаційної медицини

педіатор оглядае дитину з ДЦП

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини:

  1. Проводить клініко-функціональне обстеження стану пацієнта, визначає характеристики і тяжкість захворювання, здатність пацієнта переносити вплив відповідних реабілітаційних заходів.
  2. Визначає план лікувальних, реабілітаційних, профілактичних та оздоровчих заходів, які найбільш ефективно забезпечують швидке відновлення функціонального стану пацієнта та склад реабілітаційної команди (зокрема фахівців медичних та немедичних спеціальностей).
  3. Контролює динаміку й ефективність відновного лікування, коригує перелік реабілітаційних заходів, їх інтенсивність, враховуючи індивідуальні особливості пацієнта, зокрема його психосоціальні, біологічні особливості, вік, рівень освіти, умови життя тощо.
  4. Надає консультативну допомогу для пацієнтів щодо реабілітаційної допомоги та оздоровчих заходів.