Новини

Реабілітація дітей з ДЦП після проведення ортопедичних операцій

Реабілітація дітей з ДЦП після проведення ортопедичних операцій

Дитячий церебральний параліч залишається на сьогодні складним захворюванням, що характеризується ураженням багатьох систем організму, складними руховими порушеннями з поступовим розвитком контрактур суглобів та деформацій кінцівок.

Одним з напрямків медичної реабілітації дітей з ЦП є ортопедична хірургія. Своєчасне хірургічне втручання може покращити стан пацієнта, сприяти збільшенню амплітуди рухів, поліпшити можливості пересування, сидіння, виконання гігієнічних процедур, також сприяє усуненню болю. Найбільш поширеними є операції, що направлені на ліквідацію вкорочення м’язів і кісткових деформацій.

Прикладами таких операцій є:

  • Селективна дорзальна різотомія;
  • Одномоментна багаторівнева теноміотомія;
  • Метод довготривалого введення у спинномозковий канал препарату Баклофен.

Перед тим як направити дитину з ЦП на ортопедичну операцію, мультидисциплінарна команда реабілітаційного центру має оцінити та обговорити з пацієнтом та його батьками можливості операції, результат, ризики та програму реабілітації після проведення операції. Рішення про здійснення ортопедичного хірургічного лікування у дітей з ЦП повинно ґрунтуватись на ретельній передопераційній оцінці функціональної активності та аналізу ходи. Якщо дитині з ЦП необхідно провести кілька різних втручань на різних анатомічних ділянках, то слід виконувати їх одночасно, якщо це є можливим.

Фізична терапія як метод медичної реабілітації при ДЦП після проведення хірургічних втручань

Одним з найважливіших методів медичної реабілітації дітей з ДЦП після ортопедичних операцій є фізична терапія. В першу чергу, фізичні терапевти ставлять перед собою завдання – повернути втрачені функції після проведення оперативного втручання. Основними напрямками фізичної реабілітації при ДЦП є тренування переміщення, ходи, позиціонування пацієнта, його витривалості, балансу, зміцнення м’язової сили та збільшення амплітуди рухів у суглобах.

Сучасні методи реабілітації дітей із ДЦП включають різні вправи, що спрямовані на покращення загальної рухової активності, на поліпшення функції серцево-судинної та дихальної систем, на покращення постави. У своїй роботі фізичні терапевти нашого реабілітаційного центру використовують вертикалізатори, тренування на біговій доріжці, заняття з допоміжними засобами пересування та ортезами. Крім того, в Центрі проводиться фізична терапія у воді з використанням гідромасажу, що значно зменшує спастичність та біль.

Найкращі результати ортопедичного хірургічного лікування можна очікувати впродовж 1 – 2 років після операції за умови обов’язкового проведення фізичного реабілітаційного лікування.

Підготувала статтю медичний директор БУ “Іоаннів центр”
Ольга ЗЄЛЄНІНА

Місія центру

Місія Центру – покращити якість життя дітей з інвалідністю шляхом комплексної реабілітації та створення можливості для їхньої соціалізації та перспективи самостійного майбутнього.

баннер 309 постанова
Реабілітація за бюджетні кошти
(309 постанова)
Детальніше

останні публікації

Інші новини