ioanivcenter.com

Консультація сімейного психолога

Консультація сімейного психолога

Члени сім'ї навчаються еталонним моделям роботи з дитиною

Головною особливістю психологічного консультування для батьків є те, що безпосереднім «отримувачем» психологічної допомоги є не її кінцевий адресат – дитина, а дорослий, який звернувся за консультацією. Таким чином, психолог - консультант здійснює лише непрямий вплив на дитину, але важливий крок для подальшої реабілітації в сім’ї, де є «особлива» дитина.

По завершенню реабілітації батьки мають рекомендації щодо сприйняття самої дитини, навчання різноманітних форм взаємодії з дитиною, міжособистісних стосунків, спостереженню й оцінці реакцій поведінки, формування активної позиції у вихованні дитини. Психолог показує батькам можливість існування щоденних маленьких, але дуже важливих для дитини досягнень. Члени сім'ї навчаються еталонним моделям роботи з дитиною: уявлення і очікування, пов'язані з розвитком дитини, складають основу батьківських установок, що є джерелом для виховних стратегій в майбутньому.