ioanivcenter.com

Сенсорна інтеграційна терапія

Методи ерготерапії

Сенсорна інтеграційна терапія – курс вправ для покращення роботи центральної нервової системи.

Сенсорна інтеграція пропонує нове розуміння причин поведінкових порушень дитини і знайомить з новими стратегіями підвищення концентрації уваги, мотивації та комунікації.

Сенсорний розвиток відіграє важливу роль в психологічному та соціальному становленню особистості, передусім, з позиції провідного значення в сприйнятті слухової, зорової та тактильної модальності. В цьому аспекті використовується спеціально обладнана сенсорна кімната, де проводиться корекція сенсорно-перцептивної діяльності, стимулюється акустичне та зорове сприйняття, що обумовлює можливість подальшого когнітивного і мовленнєвого розвитку.