Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб

Визначення термінів:

Бенефіціар - набувач благодійної допомоги (БЛАГОДІЙНА УСТАНОВА «ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ, ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ІМ. СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ІОАННА»), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом та інтеграції дітей з інвалідністю в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних, соціалізаційних, профорієнтаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, забезпечення всебічного розвитку, враховуючи концепцію інклюзивного навчання.

Благодійна діяльність - добровільна діяльність благодійних організацій, яка не передбачає отримання прибутку від цієї діяльності.

Благодійники- дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності в інтересах одержувачів благодійної допомоги.

  • Користувачі сайту (далі - Благодійник) на власний розсуд визначають розмір кожної своєї пожертви та добровільно жертвує (безоплатно передає) Бенефіціару у власність грошові кошти.

  • Бенефіціар приймає Пожертву та зобов’язується використати її в цілях благодійництва у сфері інтеграції дітей з інвалідністю в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних, соціалізаційних, профорієнтаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, забезпечення всебічного розвитку, враховуючи концепцію інклюзивного навчання..

  • Перерахування пожертви здійснюється Благодійником в безготівковому порядку та є безповоротною, на рахунок Бенефіціара через мережу інтернет (система LiqPay, Приват 24 тощо).

  • Бенефіціар приймає нематеріальні пожертви у вигляді товарів і послуг. 

  • Право власності на Пожертву виникає у Бенефіціара з моменту надходження її на рахунок Бенефіціара.

  • Активи, що залишаються під час ліквідації Установи після задоволення вимог її кредиторів, мають бути передані одній чи кільком благодійним організаціям у порядку, встановленому установчими документами, або за рішенням суду.

  • Бецефіціар є неприбутковою благодійною організацією, яка створена відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», рішення установчих зборів засновників Установи, має самостійний баланс, рахунки в національній та іноземних валютах у банківських установах, круглу печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та інші ознаки юридичної особи у відповідності до чинного законодавства, штампи, інші реквізити. 

  • На підтвердження свого статусу Бенефіціар надає Благодійникові копії відповідних документів (виписка з ЄДР та довідка про включення до реєстру неприбуткових організацій).

Пожертвування не підлягає поверненню!